Léčebná pedagogika

Léčebná pedagogika je interdisciplinární obor. Patří jí prostor mezi medicínou a pedagogickými vědami, dominují také psychologie a sociální práce.

hlediska medicínského se do léčebné pedagogiky promítá řada terapií, které jsou využívány i v ostatních zdravotních oborech, např. fyzioterapie, ergoterapie apod.

pedagogických vědách patří léčebné pedagogice prostor mezi obecnou a speciální pedagogikou. Je důležité oddělení léčebné pedagogiky od pedagogiky speciální. Česká republika je jedna z mála zemí, kde toto legislativní oddělení chybí. Speciální pedagogika vychází z daného postižení a z něho (podle povahy jednotlivých -pedií) odvozuje speciální postupy při vzdělávání, výchově a integraci jednotlivých skupin postižených. Léčebná pedagogika je individualizovaná, akcentuje terapeutickou vzdělávací a výchovnou pomoc postiženému jednotlivci s cílem dosáhnout jeho maximální možné sebekompetence. Využívá k tomu biomedicínský model péče o pacienta.

Napsat komentář