Speciální pedagogika

Speciální pedagogika se zabývá zákonitostmi rozvoje, péče, výchovy a vzdělávání lidí, kteří jsou nějakým způsobem postižení či znevýhodnění. Dále se zaměřuje na jejich socializaci, a to od jejich narození až do konce života. Předmětem speciální pedagogiky je zkoumání podstaty a zákonitostí výchovy a edukace jedinců se speciálními potřebami. Cílem tohoto oboru je maximální rozvoj osobnosti jedince s postižením či znevýhodněním a dosažení maximální úrovně jeho socializace.