Logopedie

Logopedie je podobor speciální pedagogiky, který řeší narušené komunikační schopnosti u všech věkových kategorií. Zabývá se jak drobnými řečovými vadami, např. chybnou výslovností jedné hlásky, tak masivními řečovými poruchami až naprostou nemluvností.

Při léčbě řečových vad  je důležitá spolupráce s odborníkem. Tu nejtěžší práci však většinou musí odvést samotný pacient nejčastěji za pomoci rodiny. Velmi užitečné mohou být i různé pomůcky.

Řeč je v životě jedince velmi důležitá, protože člověka začleňuje do společnosti, ovlivňuje prožívání, poznávání a rozumový vývoj. Vývoj řeči zpravidla souvisí se slovníkem rodiče či vychovatele (adoptivního rodiče, pěstouna). Dítě by mělo do svých 7 let věku zvládnout veškeré základy mateřského jazyka. Rozšiřování vědomostí následně souvisí se školou a sebevzděláním.