Ucelená rehabilitace

Ucelené rehabilitace je obor, jehož cílem je navrácení tělesných, duševních a sociálních schopností jedince. Pomáhá především při akutních a chronických bolestivých stavech, po operaci, po úrazu nebo onemocnění mozku, cévní mozkové příhodě apod. U starších lidí je součástí ucelené rehabilitace také nácvik soběstačnosti.

Ucelená rehabilitace zahrnuje například masáže, balanční cvičení, mobilizační techniky či kineziotaping. Rehabilitace však není chápána pouze jako zdravotnická aktivita, ale jako interdisciplinární obor, který zahrnuje také sociálně-právní a pedagogicko-psychologickou péči.

Součástí ucelené rehabilitace je i sociální rehabilitace a socioterapie, která je nezbytná hlavně u pacientů s mentálním či duševním onemocněním, nebo pacientů ze sociálně znevýhodněných skupin.